IPad种植机

 • 商品编号:
  702.67.1700440-001
 • 产地/品牌:
  瑞士/彼岸
 • 型号/规格:
  i Chiropro
 • 计量单位:
 • 商品价格:
 • 商品评分:
  暂无
 • 浏览次数:
  4607
分享到:
用于口腔种植手术,提供精确强大动力控制系统以及精细手机及器具.
1、多功能控制面板(Ipad平板):
1 、具有8各个程序编程功能;
1台
添加到购物车成功
提交       继续添加购物车